Fanatismu bič III.

19. ledna 2017 v 16:00 | Lukíno |  Téma týdne

Fanatismu bič - III.část


Pokud někdo po přečtení mých dvou předešlých článků došel k závěru, že jsem nějakým zvláštním způsobem zastáncem fanatismu, MÝLÍ SE.
Spíše mám osobní zkušenost, že mě čas od času,za fanatika někdo označí. Povětšinou tento odsudek vysloví člověk, který se se mnou vidí poprvé v životě a tedy mě nezná, a ani si nemyslím, že jsem se v tom rozhovoru jako nějaký fanatik projevil.
Na druhou stranu chápu, že z kusých informací, které o mně ví, z předsudků a předpojatostí, které v naší společnosti kolují a ze skutečnosti, že je jednoduší odsoudit než pochopit, je pochopitelné, že mě považuje za fanatika.
Jsem tedy fanatik?


Dříve než si na ní odpovím, slíbil jsem, že poodhalím úžasnou propojenost mezi Abrahamem a Ježíšem.
Z příběhů, které jsem vám nastínil a i jiných skutečností, by se dalo usuzovat, že oba se někdy chovali zvláštně, působili jako fanatici.
A nad tím, že BŮH chtěl po Abrahamovi, aby obětoval svého milovaného syna, zůstává ROZUM stát!!!
Ale POZOR ! Někdy to ,co se jeví nějak z jednoho úhlu, Z JINÉHO ÚHLU VYPADÁ ÚPLNĚ JINAK.
Předně Boha jsem označil jako cynika a sadistu. Není to, ale pravda. Víme to proto, že stejný Bůh Jehova se jednoznačně stavěl negativně k odpornému zvyku Kananejců,který přejali obyvatelé Judy, obětovat své děti v ohni jejich bohu Molekovi.
V Jeremjášovi 32:35 se píše: Nastavěli navíc Baalovy výšiny, které jsou v údolí syna Hinnomova,
aby přiměli své syny a své dcery procházet [ohněm] k Molekovi, něco, co jsem jim nepřikázal ani mi to nevyvstalo v srdci, abych učinil tu odpornou věc proto, abych přiměl Judu hřešit.'

Boha to ani nenapadlo, že by požadoval po rodičích takovou nesmyslnou obět!
Přesto se stal režisérem dramatu, který prožil Abraham a i on sám.
Očividně nechtěl po Abrahamovi, aby obětoval svého syna, CHTĚL, ale aby prožil pocity, které on sám prožije o staletí později.Jak moc asi Abraham ocení, až se po svém vzkříšení sem na zem dozví, co jeho Bůh Jehova, byl ochoten pro lidi udělat!
A zde vystupuje do popředí osoba Ježíše. On, potomek Abrahama, je tím milovaným synem, kterého se rozhodl obětovat za lidi Jehova Bůh.Působivě to vyjadřuje Jan 3:16:
"Bůh totiž tak velice miloval svět, že dal svého jediného zplozeného Syna, aby žádný, kdo v něj projevuje víru,
nebyl zahuben, ale měl věčný život."

Obět Izáka by nic neřešila, byla by nesmyslná a krutá. Ježíšova obět, pro kterou se rozhodl dobrovolně, byla sice krutá, ale měla hluboký smysl. Bůh k ní byl podnícen velikou láskou k lidem a vědomím, že tato obět může lidem přinést věčný život.
Podmínkou ale je, aby lidé projevili víru v hodnotu Ježíšovi oběti.

Zde samozřejmě vznikají další PROČ.
PROČ bylo nutné, aby Ježiš zemřel za každého z nás?
A PROČ, když nás Bůh má tak rád, pořád umírají nevinní lidé?

I na tyto otázky existuje LOGICKÁ odpověď. Ale abych vás nezahltil a nechal prostor pro vaši iniciativu, nechám to otevřené.
LOGICKÁ odpověď ale existuje.
A zde jsem opět u tématu fanatismu. U fanatismu logika a rozum nemají příliš prostor.Doufám, že jsem vás alespoň částečně přesvědčil, že to , co říkám, má hlavu a patu.
Jsem tedy fanatik?
Ze zmínek o Bohu Jehovovi jste mohli správně pochopit, že jsem svědek Jehovův.
Nemáme, kdo ví jakou pověst.
Spíše je to tak, že na nás pasují slova z Bible ze Skutků 10:22 :
"Považujeme však za vhodné slyšet od tebe, jak smýšlíš, neboť vpravdě, pokud jde o tuto sektu, je nám známo, že se všude mluví proti ní."

Co je nám vytýkáno?
Otravujeme lidi u nich doma nebo i na veřejnosti.
Pokud by naše dítě bylo vážně nemocné, nepodali bychom mu transfúzi krve, abychom ho zachránili.
Neslavíme svátky, čímž trpí naše děti.
A asi bychom našli další věci, které nejsou všeobecně přijímány.
A zde jsem u biče fanatismu. Pokud člověk nedělá, nesmýšlí, tak jako většina, je špatný a je lehce označen za fanatika.
Ale jako fanatik se necítím. Já vím, proč některé věci dělám nebo nedělám.Mám k nim rozumové důvody. Skutečná víra totiž je založena na faktech, důkazech, logice , nejenom na přání.
Tak například není pravdivé tvrzení, že bychom své děti nechali umřít proto, že jim odepřeme podání transfúze krve.
Toto tvrzení totiž předpokládá, že jedinou možností, jak řešit komplikace při léčbě, je podat transfuzi krve. To ale není pravda. Bezkrevní medicína, která je využívána i na klinikách v České republice, nabízí celou škálu možností, jak si počínat při předpokládané nebo nečekané ztrátě krve. Zde uvádím citát z článku Roztoucí poptávka po bezkrevní medicíně uveřejněného v Probuďte se ! v srpnu 2000, kde jsou uvedeny některé metody využívané v bezkrevní medicíně.
Tekutiny: Ringer-laktátový roztok, dextran, hydroxyethylškrob a další roztoky se používají k udržení krevního objemu a k předcházení hypovolemického šoku. Testují se tekutiny, které mohou přenášet kyslík.

Léky: Proteiny vytvořené pomocí genetického inženýrství mohou stimulovat tvorbu červených krvinek (erytropoetin), krevních destiček (interleukin-11) a různých druhů bílých krvinek (GM-CSF, G-CSF). Jiné léky výrazně snižují ztráty krve při operativním zákroku (aprotinin, antifibrinolytika) nebo pomáhají snižovat akutní krvácení (desmopresin).

Tkáňová lepidla: Na zastavení krvácení se používají k přímé aplikaci polštářky z kolagenu a celulózy. Fibrinovými lepidly a tmely lze utěsnit bodné rány nebo pokrýt velké oblasti krvácející tkáně.

Sběr červených krvinek z rány: Přístroje ke sběru krve z rány umožňují znovu použít krev, která při operaci nebo poranění vyteče. Krev je vyčištěna a lze ji pomocí uzavřeného oběhu vrátit pacientovi. V extrémních případech lze tímto systémem vrátit pacientovi litry krve.

Chirurgická technika: Některé přístroje při řezu současně uzavírají krevní cévy. Jiné přístroje dokážou zastavit krvácení na velkých plochách tkáně. Nástroje pro laparoskopii a minimálně invazivní instrumenty umožňují provádět bez krevních ztrát i chirurgické výkony, při nichž se jinak provádějí velké řezy.

Chirurgické postupy: Pečlivé předoperační plánování včetně konzultace se zkušenými klinickými lékaři pomáhá chirurgickému týmu, aby se vyhnul komplikacím. Základem je okamžitě zastavit krvácení. Odklad delší než dvacet čtyři hodin může výrazně zvýšit úmrtnost pacientů. Krevní ztráty se sníží také rozdělením velké operace do několika menších.


V tomto článku je rozhovor se čtyřmi renomovanými odborníky, kteří rozebírají výhody bezkrevní léčby.
Také na strankách jw.org v sekci publikace/videa/filmy/dokumenty můžete zhlédnout tři filmy s touto tématikou.Je v nich vidět, že i u malých pacientů je možné využít tento typ léčby.

Fanatik by možná tvrdil, že vždy dopadne vše dobře a nikdy se nic nestane, ale to není pravda. Jak při podání transfúze, tak bez ní, mohou přijít komplikace, které musí operatéři a jiní lékaři řešit a ne vždy se jim podaří daného člověka zachránit.
To je realita. Ale přestavovat si, že kvůli nepodání transfuzí krve umírají desítky nebo stovky lídí nebo dokonce dětí denně, je přehnané.
Je to vždy otázka volby. A rodič, který své dítě miluje, volí vždy to, o čem je přesvědčen, že je to z dlouhodobého hlediska pro jeho dítě nejlepší.
Někdo se rozhodne pro bezkrevní léčbu, někdo pro transfuzi.
Tolik k této otázce.

Už jsem toho řekl dost. Takže ať každý zváží, jak se postaví k fanatismu a co za něj označí.TOPlist
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 B | 19. ledna 2017 v 16:28 | Reagovat

Boha jeho už stop toho fanatického spamování do Témata týdne....

2 Asterius | E-mail | Web | 19. ledna 2017 v 17:13 | Reagovat

Mě tu taky už několikrát označovali za fanatika, přitom jsem si jen stál za svým názorem, pro který jsem měl dobré důvody, které nikdo nemohl zpochybnit.

Ovšem jehovisté mají negativní pověst zcela oprávněně. Je mi líto.

3 Lukáš Hála | Web | 19. ledna 2017 v 21:02 | Reagovat

[2]: Respektuji tvůj názor, i když je zcela nekonkrétní, ale chápu, že zde není prostor pro nějakou širokou diskuzi .....

4 Lukáš Hála | Web | 19. ledna 2017 v 21:17 | Reagovat

[1]:  Neboj(te) se B. už jsem skončil a nemusíte se bát nepronásledoval bych vás.... každopádně jsem rád, že jste se přes mé otravné psaní  prokousal (možná ...)

5 pihovatá vopice | Web | 20. února 2017 v 11:15 | Reagovat

Vy jste Jehovista? Já z nich mám docela nahnáno, když jsme bydleli v Praze, pobláznili jehovisté jednu rodinu z našeho paneláku, nakonec přišli ti lidé i o byt.
A ty jejich názory, ona jako lékařka byla pak úplně popletená, on jako vrcholový sportovec všeho nechal, ani nevím, kde nakonec skončili.

Vídám Jehovisty procházet kolem nás, nadhodí řeč třeba o kytičkách, nebo o pejskovi a jakmile se člověk chytí, už se ho snaží schramstnout. :D

6 Lukíno | Web | 20. února 2017 v 12:17 | Reagovat

[5]: Přišli o byt ...? Jak to myslíte? .... Víte svědky znám přes čtvrtstoletí ( to jsem ale pamětník :)) a slyšel jsem spoustu příběhů, jak svědkové za každého člověka, kterého získají, dostanou peníze nebo že vás prvně zblbnou ( "vymyjí mozek") a pak vás připraví o majetek atd... Osobně takovou zkušenost nemám. Svědkové neplatí žádné členské příspěvky, ani se nekontroluje kolik, kdo přispěl, každý a to včetně nesvědků může a nemusí přispět dobrovolným darem, který se pak použije např. výrobu časopisů, které se mimochodem vyrábějí v stovkách jazyků v milionových  měsíčních nákladech, tedy i v jazycích např. afrických, ve kterých by se to žádné komerční firmě nevyplatilo ... A popravdě už jsem za života slyšel tolik pomluv a nejenom o svědcích, že mě to ani nepřekvapuje a já své názory se snažím zakládat na tom, ne co říkají druzí, ale co si sám ověřím .

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama